Opleidingen, trainingen & trailers

The Academy van Auditing.nl biedt in samenwerking met ACS een aantal actuele, interessante opleidingen aan. Kernwoorden zijn kleinschaligheid, diepgang, intensieve begeleiding en praktijkgericht.


Image

Opleidingen

Image

Trusted advisor: adviseren en RCA

‘Insight’ en de ‘Trusted Advisor’ zijn begrippen die vanuit IIA-inc. zijn geïntroduceerd in internal auditing. Terug naar de basis van de deze termen is er echter veel meer over te vertellen. We behandelen de (on)mogelijkheden en relateren het aan de langjarige discussies over adviseren, onafhankelijkheid, oorzaakanalyse (of RCA). We zijn ervan overtuigd dat er veel meer mogelijk is dan we in de praktijk vaak zien, maar weten ook dat dit een verdieping vereist in kennis en een investering in vaardigheden en ‘daadwerkelijk’ contact maken met onze collega’s in de organisatie.

Image

Expert rapportagevaardigheden

Met kennis van de IFAC-rapportagerichtlijnen (geldend voor rapporten van RA’s en RE’s gericht aan lezers buiten de eigen organisatie) verkennen we de vele mogelijkheden in het internal audit-speelveld. Naast de rapportage in de vorm van het klassieke rapport behandelen we het nut van presentaties, het faciliteren van sessies gericht op verbetermogelijkheden en verschillende moderne alternatieven. Tijdens de classroom-sessies analyseren we elkaars praktijkrapportages op taal, toon, structuur en verwachte effectiviteit en werken we alternatieven uit.

Image

Audit, Control & Risicomanagement

In deze driedaagse houden we onszelf een spiegel voor gericht op het verkennen van mogelijkheden om de relevantie van internal auditing verder te vergroten. We verdiepen de voor internal auditing zo belangrijke theorieën over management control (hard en ‘zacht’), GRC en goed onderzoek doen en achterhalen de redenen van verschillen met de huidige praktijk. We motiveren elkaar een beknopt plan te maken gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze directe omgeving. De persoonlijke coaching via Teams mag zich daar volledig op richten. Bij deze module wordt gebruik gemaakt van het boek Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering.

Image

Uw ideale IA-functie

Vanuit MCAudit helpen we Internal Audit Functies (IAF) richting en aan het IIA-certificaat. Daarbij stáán we voor de door het IIA geformuleerde ‘principles’ en zien we de ‘practice advisories’ als potentieel goed passende uitwerkingen daarvan. Maar we waken voor het kopiëren van ‘best practices’, tenzij ze naadloos aansluiten bij ‘Uw ideale IAF’. Want we helpen bestuurders graag aan de IAF die bij hen past én die ze verdienen!

Image

Management control auditing 1

Een integrale benadering gericht op het bijdragen aan verbetering en doelrealisatie.

Praktijkgerichte Internal auditopleiding voor collega's uit de externe praktijk, zij-instromers en starters.


Image

Trailers

Auditmethodologie
Agile auditen
Alternatieve wendbare IA-functie
KAD+ Raamwerk voor control
Diagnostische audits & RCA
Inrichten en Auditen vanuit de bedoeling met KAD+
Insight & Trusted Advisor

Image

Trainingen

Image

Behavioural Auditing (BA)

Tijdens de masterclass Behavioural Auditing worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve workshops waarin de behandelde stof wordt geoefend. Na afloop kun je de vertaalslag maken naar je eigen auditpraktijk en herken je de toepassingsmogelijkheden.

Image

Integrated People-Process Auditing (IPPA)

Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naast de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.

Image

Interviewen

Kwalitatief interviewen is een kunst en een kunde. In deze training leer je wat een onderzoekend gesprek succesvol maakt.
Deze training is alleen beschikbaar als incompany training.


Image

Trailers

Integrated People Process Auditing

Meer weten over de trailers van ACS MC Audit en ACS Behavioural Auditing & Consulting? Neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen.

Image

Veilig trainen en opleiden
We hebben al tijdens de beginperiode van de corona-epidemie onze trainingen omgezet naar een online-variant. Inmiddels hebben we deze al een groot aantal keren mogen verzorgen en doet de kwaliteit niet of nauwelijks onder voor de offline variant.

© 2021 Jan Otten